Sveikinimas

MYLĖKIME – NESISAVINDAMI


SUPRASKIME – NETEISDAMI


BŪKIME KARTU – NEĮSIBRAUDAMI


KVIESKIME – NEREIKALAUDAMI


KRITIKUOKIME – NEPRIEKAIŠTAUDAMI


PADĖKIME – NEĮŽEISDAMI


 


LINKIME PRASMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!!!