Darbuotojų padėtis socialinės atsakomybės statusą turinčiose įmonėse

Nauda dirbantiesiems“. Forume dalyvavo socialiai atsakingos įmonės vardą turinčių įmonių atstovės.


UAB „Aviva Lietuva“ vidinio komunikavimo specialistė,  Agnė Kiškytė, papasakojo forumo dalyvėms apie bendrovėje organizuojamus renginius, leidžiamą laikraštį, kuriame rašoma ir apie darbuotojų veiklos rezultatus. Šioje įmonėje organizuojamos darbuotojų apklausos, stengiamasi sukurti aplinką, maksimaliai tenkinančią darbuotojų poreikius.


Įdomu buvo klausytis  UAB „Lietuvos draudimas“ personalo skyriaus atstovės, Danguolės Bičkūnienės. Bendrovėje veikia profesinė sąjunga, pasirašyta kolektyvinė sutartis, apie kurią darbuotojai informuoti. Ši įmonė yra išleidusi atmintinę, kurioje išdėstytos  papildomos socialinės garantijos visų lygių darbuotojams. Atstovės nuomone, tai skatina jaunimą geriau dirbti ir siekti karjeros.


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, Gražina Gruzdienė, papasakojo kaip jų šakos, socialiai atsakingose įmonėse rūpinasi darbuotojais, kaip šis vardas suteikia galimybę pasirašyti žymiai naudingesnę darbuotojams kolektyvinę sutartį.


Forumo dalyvės sužinojo, kaip konkrečiai, socialiai atsakingose įmonėse, įvertinami aktyvūs, atsakingi ir lojalūs įmonei darbuotojai. Pasak pirmininkės, svarbu žinoti, kad socialiai atsakingos įmonės statusas duoda naudos ir darbdaviams, ir darbuotojams.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyčių lygybės vyriausioji specialistė, Rūta Šulcaitė, kalbėjo apie ES struktūrinių fondų teikiamos paramos galimybes. Ji informavo, kad š. m. spalio mėnesį bus paskelbtas konkursas pagal prioritetą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Anot jos, tokio pobūdžio projektai gali pagerinti ne tik atskirų įstaigų/įmonių darbuotojų, turinčių vaikų, bet ir nuolatinės globos reikalaujančių kitų šeimos narių, padėtį. Ministerijos atstovė paragino profesinių sąjungų atstoves aktyviai rašyti projektus.


Jungtinių tautų plėtros programos vadovė, Lyra Jakulevičienė, kalbėjo apie socialiai atsakingų verslo įmonių tinklo plėtros perspektyvas Lietuvoje, supažindino su tolimesniais darbais. Informavo renginio dalyves, kad ir toliau bus organizuojami mokymai socialinės įmonių atsakomybės tema, visos šalies mastu, paragino aktyviai juose dalyvauti.


Įdomus forumas, nes  ši tema svarbi ir aktuali visų LPSK šakų moterų centrų narėms. Gaila, kad kai kurios užsiregistravusios pasisakyti forumo dalyvės leido sau, neinformavę organizatorių, nedalyvauti renginyje. Socialiai atsakingos įmonės vardą turinčių bendrovių sąrašas ne toks jau trumpas, būtume pasikvietę kitų socialiai atsakingų įmonių darbuotojus. Neabejojame, kad jie būtų turėję ką papasakoti.


 


Dėkojame visiems, kas dalyvavo.


Iki naujų susitikimų


LPSK moterų centro


pirmininkės pavaduotoja


Nijolė Latauskienė