Minėtos grupės darbuotojų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo praėjusiais metais spartesni darbo užmokesčio augimo tempai ir ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų sumažėjimas.


Visą darbo laiką dirbančių bei minimaliąją mėnesinę algą ir mažiau gaunančių darbuotojų skaičius, palyginti su visu visą darbo laiką dirbančių darbuotojų skaičiumi, šalies ūkyje sudarė 10,3 procento (2004 m. – 12,1 proc.), valstybės sektoriuje – 5,2 procento (2004 m. – 5,6 proc.), privačiame sektoriuje – 13,9 procento (2004 m. – 16,7 proc.). Šalies ūkyje minimaliąją mėnesinę algą ir mažesnį darbo užmokestį gaunančių darbuotojų daugiausia buvo didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo veikloje (23,9 proc.), apdirbamojoje gamyboje (23,6 proc.) ir švietime (12,3 proc.).


Minimaliąją mėnesinę algą ir mažiau gaunančių darbuotojų dalis šalies ūkio viešbučių ir restoranų veikloje buvo 25,6 procento, žuvininkystėje – 18,0 procento, žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės veikloje – 16,5 procento, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo veikloje – 16,3 procento visų visą darbo laiką dirbančių tose veiklose darbuotojų.


Iš tyrimo rezultatų matyti, kad visą darbo laiką dirbančių darbuotojų dalis darbo užmokesčio grupėse nuo 1001 lito šalies ūkyje 2005 m. spalio mėn. padidėjo iki 56,1 procento (2004 m. spalio mėn. – 49,3 proc.), valstybės sektoriuje – iki 66,6 procento (2004 m. spalio mėn. – 60,0 proc.), o privačiame sektoriuje – iki 49,0 procento (2004 m. spalio mėn. – 41,6 proc.).


Darbuotojų pasiskirstymo pagal darbo užmokestį šalies ūkyje, neįskaitant individualių įmonių, tyrimo duomenys rodo, kad didesnė visą darbo laiką dirbančių darbuotojų dalis uždirba mažiau už šalies ūkio darbo užmokesčio vidurkį (2005 m. spalio mėn. – 1350 Lt), net 67,3 procento šalies darbuotojų gavo iki 1500 litų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, valstybės sektoriuje – 60,3 procento, privačiame sektoriuje – 72,3 procento darbuotojų.


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1444) nuo 2005 m. liepos 1 d. patvirtino 550 litų minimaliąją mėnesinę algą, išskyrus valstybės politikus, teisėjus, valstybės pareigūnus, karius ir valstybės tarnautojus, kuriems patvirtinta 430 litų minimalioji mėnesinė alga.