Lpsk kauno regioninis centras sieks „legalizuoti“ nepriklausomas profsąjungas

Kaip sakė KRC pirmininkas Ramūnas Narbutas, kad šiame strateginiame plane bus bandoma “legalizuoti” jokiems susivienijimams dar nepriklausančias organizacijas, siūlyti sutvarkyti nario mokesčio mokėjimą  ir kt. Pajuokavęs, jog apie KRC problemas kalbant “kuo giliau į mišką – tuo daugiau medžių”, R.Narbutas pasakojo:
“Viena iš KRC veiklos krypčių 2006-2007 metais – veiklos pagal šakas išgryninimas. Tai reikštų  tam tikra prasme legalizuoti niekam nepriklausančias organizacijas, išaiškinti,  kiek dar yra profesinių sąjungų narių, nepriklausančių šakoms.
Ketiname siūlyti įteisinti tiesioginį nario mokesčio mokėjimą LPS konfederacijai iš įmonėje veikiančios profesinės sąjungos, nurodant priklausomybę šakai ir regioniniam centrui.
Tai kaip tik ir padėtų “inventorizuoti” LPSK narius, išvengti dabar dar praktikuojamų manipuliacijų klastojant narystę – mokant neadekvatų paslaugoms nario mokestį. Nepriklausančios šakoms organizacijos sutinka Konfederacijai mokėti  per mėnesį 1 litą mokesčio už narį (šakos šiuo metu moka 0,15 Lt./mėn. už narį).
Taip pat numatome siekti, kad būtų renkamas vienodas, tai yra 1 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, nario mokestis.”