Lpsk palaiko mitinguojančius latvijos policininkus