Premjeras sudarė darbo grupę medikų problemoms spręsti

Pasak Premjero, Vyriausybė medikams gali pažadėti, kad atlyginimai šiemet gali būti pakelti 20 proc. Tam numatoma skirti 120 mln. litų, kurie yra numatyti 2005 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete. Daugiau pinigų šiuo metu nėra, tačiau Vyriausybė yra pasirengusi tikslinant biudžetą ieškoti daugiau galimybių medikų keliamiems reikalavimams tenkinti.


Premjeras taip pat paprašė darbo grupės vadovo atkreipti dėmesį į tai, kad darbo užmokesčio kėlimui skirti pinigai nebūtų panaudoti kitiems tikslams. Šiuo metu sveikatos įstaigų vadovai patys gali spręsti, kiek pakelti atlyginimus, todėl Vyriausybės skirti pinigai ne visuomet naudojami atlyginimų didinimui. Ministro Pirmininko nuomone, reikėtų sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų, jog darbo užmokesčio kėlimui skirti pinigai pasiektų medikus.