Medikai grasina visuotiniu streiku

2005 dieną vasario 1 dieną LR Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai buvo įteikti LSADPS bei LGS reikalavimai dėl atlyginimų medikams didinimo, darbo  krūvių  normatyvų  ir  darbo  laiko patvirtinimo, taip pat dėl savanoriškojo sveikatos  draudimo įstatymo  priėmimo.


Pagal Darbo kodekso 70 straipsnį šiuos reikalavimus Lietuvos Vyriausybė turėjo išnagrinėti ir per septynias dienas nuo gavimo dienos savo sprendimą raštu pranešti reikalavimus iškėlusioms profesinėms sąjungoms. Negavę atsakymo į savo  reikalavimus medikai kreipėsi į Vyriausybę dėl taikinimo komisijos sudarymo. Tačiau, per 7 dienas Vyriausybė į jų prašymą nereagavo. 


„Nesusitarus dėl taikinimo procedūrų ir nepašalinus LR Vyriausybės Darbo kodekso pažeidimų,  būsime priversti Lietuvos  įstatymų  nustatyta  tvarka,  skelbti  visuotinį  medikų  streiką”, – rašoma kreipimesi. 


LPSK informacija