Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga kviečia visus valstybės tarnautojus, kuriems buvo taikomas indeksavimo koeficientas, kreiptis į darbdavį, derėtis dėl nepilnai išmokėto darbo užmokesčio kompensavimo. Nepavykus deryboms – kreiptis į administracinius teismus.
Profesinės sąjungos esamus ir buvusius narius, kurie tuo laikotarpiu dirbo, o vėliau  paliko valstybės tarnybą,  prašome kreiptis į vietinės  profesinės sąjungos komitetą.


Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga